pidgin  2.14.13dev
Pidgin (GTK+ User Interface)

Files

file  gtkaccount.h
 GTK+ Account Editor UI.
 
file  gtkblist.h
 GTK+ Buddy List API.
 
file  gtkcertmgr.h
 GTK+ Certificate Manager API.
 
file  gtkconv.h
 GTK+ Conversation API.
 
file  gtkconvwin.h
 GTK+ Conversation Window API.
 
file  gtkdebug.h
 GTK+ Debug API.
 
file  gtkdnd-hints.h
 GTK+ Drag-and-Drop arrow hints.
 
file  gtkeventloop.h
 Pidgin GTK+ Event Loop Implementation.
 
file  gtkft.h
 GTK+ File Transfer UI.
 
file  gtkidle.h
 GTK+ Idle API.
 
file  gtkimhtml.h
 GTK+ IM/HTML rendering component.
 
file  gtklog.h
 GTK+ Log viewer.
 
file  gtkmedia.h
 Pidgin Media API.
 
file  gtkmenutray.h
 GTK+ Tray menu item.
 
file  gtknickcolors.h
 GTK+ Conversation API.
 
file  gtknotify.h
 GTK+ Notification API.
 
file  gtkplugin.h
 GTK+ Plugin API.
 
file  gtkpluginpref.h
 GTK+ Plugin Preferences.
 
file  gtkpounce.h
 GTK+ Buddy Pounce API.
 
file  gtkprefs.h
 GTK+ Preferences.
 
file  gtkprivacy.h
 GTK+ Privacy UI.
 
file  gtkrequest.h
 GTK+ Request API.
 
file  gtkroomlist.h
 GTK+ Room List UI.
 
file  gtksavedstatuses.h
 GTK+ Saved Status Editor UI.
 
file  gtksession.h
 X Windows session management API.
 
file  gtksmiley.h
 GTK+ Custom Smiley API.
 
file  gtksound.h
 GTK+ Sound API.
 
file  gtkstyle.h
 GTK+ Style utility functions.
 
file  gtkthemes.h
 GTK+ Smiley Theme API.
 
file  gtkutils.h
 GTK+ utility functions.
 
file  minidialog.h
 API for the PidginMiniDialog Gtk widget.
 
file  pidgin.h
 UI definitions and includes.
 
file  pidginstock.h
 GTK+ Stock resources.
 
file  pidgintooltip.h
 Pidgin Tooltip API.
 

Detailed Description